Monday, June 11, 2012

Kemasukan Data dalam e-Pangkat

. Monday, June 11, 2012

Seperti yang dimaklumkan kemasukan/pengemaskinian data dalam sistem e-pangkat adalah terletak pada semua guru. Guru-guru boleh log in di http://apps2.moe.gov.my/epangkat/login.php   untuk membuat pengemaskinian.

Untuk mendapatkan bahan taklimat, sila klik taklimat e-pangkat

0 comments:

Post a Comment