Wednesday, November 22, 2017

Undangan Ke Seminar Bahasa Dalam Karya Kreatif: Apa Kata Orang Muda

. Wednesday, November 22, 2017
0 comments

Untuk makluman semua, Dewan Bahasa dan Pustaka akan menganjurkan satu Seminar bertajuk di atas. Sesiapa yang berminat diminta merujuk kepada surat jemputan yang dilampirkan.

Sekian, terima kasih

Read More »»

Thursday, November 16, 2017

Penawaran Program Sarjana Pendidikan (MEd.) & Program Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan) (MSc.) UUM Sintok 2018

. Thursday, November 16, 2017
0 comments

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.  Bersama-sama ini dipanjangkan surat siaran penawaran program tersebut seperti di lampiran untuk makluman  tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

Read More »»

Wednesday, November 15, 2017

Jamuan Malam Kecerlangan Gerko 2017

. Wednesday, November 15, 2017
0 comments

Tarikh : 13 Okt 2017Read More »»

Thursday, November 9, 2017

PELAKSANAAN PROGRAM TRASFORMASI MINDA (PTM) MELALUI E-PEMBELAJARAN SEKTOR AWAM (EPSA) SECARA ONE-OFF BAGI WARGA KERJA KPM LATIKAN TAHUN 2014 HINGGA 2016

. Thursday, November 9, 2017
0 comments

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         Program Transformasi Minda merupakan salah satu  syarat pengesahan dalam perkhidmatan penjawat awam selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012. Untuk makluman tuan/puan, Bahagian Pendidikan Guru (BPG), adalah urus setia kepada Program Transformasi Minda (PTM) melalui E- Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) lantikan tahun 2014 hingga 2016 mulai 15 Jun 2017 hingga 30 Jun 2018 secara one-off.


3        Bagi PPP dan AKP Lantikan Tahun 2014 hingga 2015 perlu menyelesaikan PTM melalui EPSA dengan SEGERA dan melengkapkan dokumen seperti di Lampiran A dan hantar kepada pejabat sekolah sebelum atau pada 15 November 2017. Kegagalan PPP dan AKP berkenaan,  berbuat demikian akan menjejaskan proses pengesahan dalam perkhidmatan pegawai berkenaan.

5.      Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, sila berhubung dengan pihak urus setia En. Imtiaz Ahmad bin Ghulam Kadir di talian 04-6521179. Segala kerjasama dan tindakan segera dalam hal ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Read More »»

Tuesday, November 7, 2017

EMPUTAN MERAMAIKAN PROGRAM BERSEPADU MENINGKATKAN KSEDARAN TENTANG MURID INKLUSIF ZON UTARA 2017

. Tuesday, November 7, 2017
0 comments

Bersama-sama ini dipanjangkan surat jemputan untuk program MBK zon utara bagi tindakan tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih

Read More »»

Thursday, November 2, 2017

Hari Sukan Negara 2017

. Thursday, November 2, 2017
0 comments

Tarikh : 13 Okt 2017Read More »»

KAJIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN KURSUS i-THINK DALAM TALIAN (KiDT) MELALUI SOAL SELIDIK DALAM TALIAN KEPADA PENTADBIR DAN GURU YANG TELAH MENAMATKAN KiDT

.
0 comments

Semua guru dikehendaki menjalani kajian berkenaan perkara di atas dalam talian di http://tiny.cc/penangkidt sebelum 30 NOV 2017

Untuk maklumat lanjut, tuan/puan diminta merujuk kepada surat yang dilampirkan.

Sekian, terima kasih.


Read More »»