Monday, November 5, 2012

Kajian Penggunaan Istilah dan Perkataan Sains & Matematik

. Monday, November 5, 2012

Bahagian Buku Teks, KPM sedang melaksanakan kajian berkaitan dengan penggunaan perkataan dan daftar istilah sains dan matemtik yang dimuatnaik di laman web KPM.

Sehubungan itu, semua guru sains dan matematik dikehendaki melengkapi soal selidik secara atas talian di www.moe.gov.my/bbt/

Harap maklum

0 comments:

Post a Comment