Monday, July 29, 2013

Penguatkuasaan Surat Siaran KPPM Bil 4 Tahun 2012 (Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang Di Sekolah)

. Monday, July 29, 2013

Sukacitanya dimaklumkan bahawa KPM telah mengeluarkan surat siaran KPPM Bil 4 tahun 2012, Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang bertarikh 8 Feb 2012.

Oleh hal yang demikian, semua guru dikehendaki mematuhi surat siaran tersebut yang boleh dimuat turun di guru penyayang

0 comments:

Post a Comment