Thursday, October 3, 2013

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

. Thursday, October 3, 2013

Satu penilaian prestasi baru akan diperkenalkan dalam sistem perkhidmatan awam. Ia digelar sebagai Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menggantikan PTK yang telah dimansuhkan. Satu LDP akan diberikan pada 12 OKT 2013 ini. Guru-guru diminta memuat turun dan memahami instrumen penilaian kompetensinya seperti berikut sebelum LDP nanti:

Instrumen Penilaian Guru Akademik

Instrumen Penilaian Guru Bimbingan dan Kaunseling

Borang Markah BPPPP

Guru-guru berminat juga boleh melayari ke http://apps.moe.gov.my/smg/10/ untuk makluman lanjut.

0 comments:

Post a Comment