Monday, January 6, 2014

PERTANDINGAN ANUGERAH GURU INOVATIF 2014

. Monday, January 6, 2014

Dimaklumkan bahawa sempena Sambutan Hari Guru peringkat Negeri 2014, sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Pulau Pinang telah dipertanggungjawabkan mengelola pemilihan dan pencalonan Anugerah Guru Inovatif.

Matlamat pertandingan ini adalah untuk.melahirkan guru yang mampu menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kurikulum dan dapat meningkatkan profesional keguruan.

Oleh hal yang demikian, guru-guru yang berminat diminta merujuk kepada FOLDER yang dikepilkan.

0 comments:

Post a Comment