Tuesday, February 4, 2014

Kursus Pembangunan Kompetensi (CPD) DG 41 dan DG 44 KPM 2014

. Tuesday, February 4, 2014

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk;

Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dengan kerjasama JPN akan melaksanakan kursus di atas mulai Mac hingga November 2014.

Semua guru Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah gred DG41 (Tarikh lantikan 2009, 2010 dan 2011)  dan DG44 (Tarikh lantikan 2011 dan 2012) termasuk Guru Kaunseling Sepenuh Masa lantikan terpilih (Tarikh lantikan 2009, 2010 dan 2011) akan dikehendaki mengikuti kursus di atas tanpa gagal.

Permohonan adalah secara on line  di http://apps.moe.gov.my/abpg/bpgonline  mulai 1 Feb - 28 Feb 2014.

Calon perlu mencetak borang permohonan yang telah diisi dan mendapatkan perakuan Ketua Jabatan untuk disimpan sebagai rekod permohonan

Maklumat lanjut boleh diperoleh di CPD

Sekian, terima kasih

0 comments:

Post a Comment