Wednesday, April 4, 2012

SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

. Wednesday, April 4, 2012

BPG telah membangunkan modul soal selidik 'training needs analysis' (TNA) secara online.Modul ini dibangunkan bagi membolehkan pihak pengurusan di sekolah/ ppd/ Jpn dan Bahagian membuat perancangan keperluan kursus berdasarkan soal selidik yang dilaksanakan secara online.

Modul ini boleh diakses menerusi login ke Modul Individu. dan semua guru/ pengguna sistem ini diminta untuk menjawab soalselidik tersebut sekurang-kurangnya sekali setahun.

Guru-guru boleh mengakses soalsedik secara online dengan 'Klik' pada menu di modul individu. 'Soal selidik TNA'

Semua guru adalah wajib membuat SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) ini di http://apps.moe.gov.my/splg sebelum 15 April2012

0 comments:

Post a Comment