Tuesday, April 1, 2014

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) PBS

. Tuesday, April 1, 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan baru sahaja memuatnaik Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) di laman sesawang Lembaga Peperiksaan (www.moe.gov.my/lp).  Semua guru yang terlibat diminta memuatturun PPPM ini. 

Selepas sahaja, memuatturun, maka proses pementoran dan penyelarasan perlu diadakan oleh semua panitia. 

Sekian, terima kasih

0 comments:

Post a Comment